دوشنبه 12 خرداد ماه 1399
موحدی

نام و نام خانوادگی: مهران موحدی

سمت: مسئول ترویج

شماره تماس: 03157592070

m.movahedi@agri-es.ir

  اخبار مدیریت ترویج استان
  سایتهای مرتبط
  وظایف

شرح وظایف اداره ترويج

 

1- بهبود روشهای موجود و انتقال یافته های جدید تحقیقی و آموزش روشها و تکنو لوژیهای جدید كشاورزی

2- برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك

3- ايجاد و راه اندازی تشكلهای توليدی ويژه زنان روستايی

4- ايجاد و اجرای طرحهای مرتبط بين تحقيق، ترويج و اجرا و بهره بردار

5- برنامه ريزی آموزش برای تربيت نيروی انسانی ماهر و نيمه ماهر بخش كشاورزی

6- نظارت و  حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، مراكز جهاد كشاورزی

7- برنامه ريزی ترويج و انتقال يافته های تحقیقاتی به بهره برداران بخش كشاورزی

8- حمايت از گسترش ترويج خصوصی و خصوصی سازی در ترويج

9- انتخاب ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری

10- برنامه ريزی و مديريت نمايشگاهها و کارگاه های آموزشی

12- نظارت و ارزيابی عملكرد فعاليتهای مرتبط در سطح شهرستان

13- برنامه ريزي ، پشتيبانی ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش كشاورزی در سطح شهرستان

14- نيازسنجی ، جذب و بكارگيری سربازان سازندگی ، آموزشگران ، كارشناسان و ساير عاملين ترويج

15- ساماندهی ، حمايت و پشتيبانی فضاها و امكانات آموزشی ترويجی

21- اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كشاورزی

22- نظارت بر تشكيل و راه اندازی شركتهای خدمات مشاوره ای بمنظور بكارگيری نيروهای متخصص و جوان برای اجرای طرحهای اجرايی و ترويجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظور واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی

24- برنامه ريزی و زمينه سازی برای ايجاد و حمايت موسسات مالی و اعتباری خرد ويژه زنان روستايی

25- ايجاد ارتباط و تعامل با مجامع علمی و تحقيقاتی و دانشكده های كشاورزی از طريق دفاتر ارتباطی

26- ترویج بهینه سازی مصرف سوخت مرغداریها و بخش های وابسته

27– نظارت بر اجرای طرحهای مدیریت مصرف بهینه آب/افزایش ارتقای میانگین محصولات کشاورزی/ استفاده کمتر از سموم و کودهای شیمیایی و تولید محصول سالم و ...

 

ورود |عضويت
  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين:
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 0
Overall Users در مجموع : 24

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 14
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 14

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 723103
Visitors بازديد هاي امروز: 272
Visitors بازديد هاي ديروز: 180

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1399/03/12 www.agri-fereidoonshahr.ir
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا